WALNE ZEBRANIE OKG 13 Grudzień 18:00

WALNE ZEBRANIE OKG 13 Grudzień 18:00

Szanowne Golfistki i Szanowni  Golfiści,

W imieniu Zarządu Opolskiego Klubu Golfowego oraz w oparciu o statut naszego Stowarzyszenia zwołuję Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Opolskiego Klubu Golfowego, które odbędzie się w  dniu 13 grudnia 2018 o godzinie 18 (w pierwszym terminie) lub o 18:15 ( w drugim terminie) w restauracji KAROLINKA w Gogolinie.

Zebranie połączone będzie z podsumowaniem sezonu golfowego i wręczeniem nagród zwycięzcom w  sezonie 2018

Program Zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4.   Sprawozdanie Zarządu z działalności i finansów  Stowarzyszenia za ubiegły  rok

5.   Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6.   Udzielnie absolutoriom członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

7.   Wnioski i dyskusja.

8.    Zgłaszanie kandydatów do władz stowarzyszenia na kolejną kadencje.

9.    Wybór nowych Władz Stowarzyszenia

10.  Podsumowanie sezonu 2018, wręczenie nagród.

11.  Dyskusja i wolne wnioski

W celu rezerwacji odpowiedniej ilości miejsc bardzo proszę wszystkich o potwierdzenie mailem obecności lub w razie nieobecności również proszę informacje zwrotne do dnia 9 grudnia 2018.

W imieniu Zarządu   

Piotr Matuszek

Prezes Opolskiego Klubu Golfowego

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *