Jak zostać członkiem OKG?

1. Chcąc dołączyć do Klubu należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w Klubie.
2. Po zaakceptowaniu deklaracji przez władze klubu, opłacić składkę członkowską i podpisać regulamin korzystania z Pola Karolinka Golf Park.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w recepcji Klubu.

Poniżej znajduje się deklaracja członkowska

DO POBRANIA

Wybierz pakiet dla siebie

Wybierz pakiet członkostwa z dostępnych w naszym klubie
które najbardziej Ci odpowiada

Junior
200-500rok
Członkostwo dla juniorów:
do 18 roku życia – 200 zł
do 25 roku życia – 500 zł
Indywidualne
2100rok
Roczne indywidualne członkostwo w naszym klubie dla kobiet i mężczyzn
Nowy członek
1000-1800rok
Roczne członkostwo:

po raz pierwszy w OKG 1800 zł, od 1.09.19 1000 zł

Rodzinne
3200rok
Roczne członkostwo dla rodzin, bez względu na liczbę dzieci (do 18 lat)