Hole by hole

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 1

Dołek 1 – Graj ostrożnie podczas otwarcia na tym dołku. Nie próbuj być bohaterem, zostaw wooda w torbie. Po prostu poślij piłkę na fairway, trzymaj się prawej strony, a zostanie Ci tylko uderzenie wedgem na green. Par to bardzo dobry wynik tutaj!

“Tips from the Pro” on how to play hole 1

Hole 1 – Play this opening hole conservatively.  Don’t try to be a hero by taking a wood off the tee.  Just get the ball in the fairway, stick to the right side, and you’ll have only a wedge to the green.  Par is a very good score here!

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 2

Dołek 2 – Uważaj na wiatr na tym dołku. O wiele lepiej jest zagrać nieco za green niż za krótko gdzie czycha na nas wodny hazard. Weź odpowiednie żelazo aby wykonać swobodny swing i wprowadzić mało rotacji na piłce. Środek greenu jest zawsze dobrym celem.

“Tips from the Pro” on how to play hole 2

Hole 2 – Be careful with the wind on this hole.  It is much better to be a little long, than coming up short and wet.  Take enough club to swing comfortably and reduce the backspin on the ball.  Middle of the green is always a good target.

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 3

Dołek 3 – To jedna z nielicznych okazji na Karolinka Golf Park, gdzie warto rozpocząć dołek driverem. Green jest osiągalny za drugim uderzeniem, jeśli uda ci się przejść przez sosny po prawej fairway! Jeśli nie chcesz ryzykować, to zagraj hybrydą lub fairwaywood z tee i zagraj to par-5, aby po 3 uderzeniach być na green. Par to także bardzo dobry wynik!

“Tips from the Pro” on how to play hole 3

Hole 3 –  This is one of the few occasions on Karolinka where it makes sense to hit your driver.  The green is reachable with your second shot if you can manage to pass the pine trees on the right side of the fairway!  If you don’t want to risk it, then play a hybrid or fairway wood off the tee and play the par-5 as a 3-shot hole.  Par is also a very good score here!

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 4

Dołek 4 – Im dalej zagrasz tutaj pierwszym uderzeniem na fairway, tym bardziej wąski staje się dołek. Uderz z tee za pomocą hybrydy lub długiego żelaza, zagraj na szeroki fairway, a następnie zostanie tylko średnie żelazo na green.

“Tips from the Pro” on how to play hole 4

Hole 4 –  The farther you hit your tee shot down the fairway here, the more narrow the hole becomes.  Lay back off the tee with a hybrid or long iron, to the wide section of the fairway, and play a medium iron to the green from there.

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 5

Dołek 5 – Ten dołek jest poza zasięgiem większości ludzi, którzy próbują trafić na green drugim strzałem, więc nie ma sensu uderzać driverem. Zagraj fairwaywood lub hybrydą z tee i spróbuj dotrzeć do greenu trzecim strzałem. Uważaj, aby uzyskać odpowiednią odległość podczas atakowania greenu, na tym dołku jest on dość długi.

“Tips from the Pro” on how to play hole 5

Hole 5 –  This hole is out of reach for most people who try to hit the green with the second shot, so there is no sense hitting driver here.  Play a fairway wood or hybrid from the tee and try to reach the green with the third shot.  Be careful to get the distance right on your approach because this green is the long back to front.

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 6

Dołek 6 – To najszerszy fairway na polu, i to także długi dołek, więc uderzenie driverem z tee może być dobrym pomysłem. Dla wielu z was ten dołek może sprawiać wrażenie par 5, zwłaszcza pod wiatr, więc bądź cierpliwy i nie wykonaj swingu zbyt mocno! Czasem nawet bogey to dobry wynik.

“Tips from the Pro” on how to play hole 6

Hole 6 –  This is the widest fairway on the course, and it’s a long hole too, so hitting Driver may be a good idea.  For many of you, this hole may play like a par 5, especially against the wind, so be patient, and don’t swing too hard!  Sometimes even bogey is a good result.

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 7

Dołek 7 – Kolejny dołek dla fairwaywood lub hybrydy z tee. Zagraj piłkę na fairway, nawet jeśli oznacza to, że będziesz uderzać dłuższym kijem na green drugim uderzeniem. Uważaj, aby nie zagrać za daleko! Aut pola tylko na to czeka.

“Tips from the Pro” on how to play hole 7

Hole 7 –  Another hole for a fairway wood of hybrid from the tee.  Get the ball in play, even if that means you’ll be hitting a longer club into the green for your second shot. Be careful not to go long on the approach!  Out of Bounds will be waiting.

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 8

Dołek 8 – To mój ulubiony dołek na polu Karolinka Golf Park! Pamiętaj, aby wziąć wystarczająco długi kij i pewnie wykonaj uderzenie z tee! Prawdopodobnie nie poczujesz wiatru z tee. Pamiętaj, aby mieć na uwadze to, że wiatr może oddziaływać na piłkę powyżej linii drzew. Spójrz na ruch chmur, jeśli nie pamiętasz, jak wiatr zachowywał się na innych dołkach.

“Tips from the Pro” on how to play hole 8

Hole 8 – This is my favorite hole! Be sure to take enough club and swing away!  Remember to have an idea what the wind might be doing above the tree line, as you probably wont feel the wind from the tee.  Have a look at the movement of the clouds if you can’t remember how the wind was playing on the other holes.

Rada od Pro Petera Bronsona jak rozegrać dołek nr 9

Dołek 9 – Super dołek kończący rundę! Upewnij się, że grasz ostrożnie z tee. To nie jest długi dołek, ale istotne jest osiągnięcie właściwego dystansu z tee. Najlepiej atakować środek greenu drugim uderzeniem, nie musisz być bohaterem szukając birdie. Bezpiecznie i sucho to najlepszy sposób, aby zagrać ten dołek!

“Tips from the Pro” on how to play hole 9

Hole 9 –  Super finishing hole!  Be sure you play conservatively off the tee.  It’s not a long hole, but getting your distances right is essential.  Favor the middle of the green on your approach, you don’t have to be a hero looking for birdie, safe and dry is the best way to play this hole!