Regulamin pola

Regulamin Karolinka Golf Park 2018 r.

W trosce o komfort, bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania pola golfowego Karolinka Golf Park, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad.

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Karolinka Golf Park oraz korzystające z urządzeń i wyposażenia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Każde wejście na pole golfowe i rozpoczęcie gry musi być zgłoszone w recepcji, zarówno przez Członków Opolski Klub Golfowy jak i Gości Klubu. Bilet/paragon potwierdzający dokonanie płatności należy mieć przy sobie podczas gry i okazać go na żądanie obsługi.
 3. Na terenie pola golfowego obowiązują zasady i reguły gry R&A oraz reguły lokalne. Osoby przebywające na polu Karolinka Golf Park zobowiązane są do przestrzegania zasad etykiety gry w golfa.
 4. Teren Karolinka Golf Park jest terenem pola golfowego. Osoby korzystające z pola golfowego oraz osoby postronne przebywają na terenie Karolinka Golf Park na własne ryzyko i odpowiedzialność. Karolinka Golf Park nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia oraz urazy.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie pola golfowego i obiektów Karolinka Golf Park mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi pola golfowego.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.
 7. Osoby nieuczestniczące w grze mogą poruszać się tylko po przeznaczonych do tego celu ścieżkach.
 8. Zabrania się osobom nieuczestniczącym w grze przebywania na obszarach gry. Uczestnikiem gry są również osoby towarzyszące graczom (np. caddy).
 9. Rozpoczynanie gry z innych tee niż 1 jest zabronione, za wyjątkiem przypadku dołączenia do grającej już grupy, gdy liczy ona mniej niż 4 graczy.
 10. Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze – zawodnicy grający wolniej, przed którymi znajduje się luka w postaci wolnego dołka, mają obowiązek przepuścić grupę czekającą za nimi.
 11. Gra bez wymaganych uprawnień dozwolona jest tylko w obecności trenera lub doświadczonego golfisty.
 12. Obsługa pola ma prawo łączyć graczy w grupy 4 osobowe.
 13. Gracze powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych zawodników, pracowników greenkeepingu wykonujących swoje obowiązki na polu golfowym.
 14. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed grupą nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 15. Każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania przy sobie w czasie gry torbę golfową oraz pitchfork. Marshal ma prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym momencie podczas rundy.
 16. Gracz zobowiązany jest do niezwłocznego naprawiania uszkodzonej darni.
 17. Obsługa pola ma prawo, po uprzednim zwróceniu uwagi, wyprosić z pola każdego gracza, który nie stosuje się do jej poleceń, nie posiada ważnego biletu i nie zarejestrowała swojej obecności w recepcji, rażąco łamie etykietę golfa lub nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, bez zwrotu opłaty za Green Fee.
 18. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej na terenie Karolinka Golf Park bez wiedzy i zgody zarządu OKG sp. zoo.
 19. Karolinka Golf Park zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
 20. Brak chorągiewek na greenach oznacza że pole jest nieczynne.
 21. Zabrania się:
  1. wykonywania zamachów próbnych na tee uszkadzających darń;
  2. gry na polu piłkami z driving range;
  3. gry na polu bez ważnego biletu/paragonu z potwierdzonym czasem startu;
  4. głośnego zachowania przeszkadzającego innym graczom, a w szczególności używania wulgaryzmów;
  5. wprowadzania na teren obiektu psów nie będących na uwięzi;
  6. zaśmiecania pola golfowego, a w tym wyrzucania niedopałków papierosów na trawę lub do hazardów;
  7. wjeżdżania wózkami golfowymi i przechodzenia przez teebox.

Regulamin Driving Range KGP

Korzystąjcy z driving range Karolinka Golf Park zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 1. Teren driving range jest terenem pola golfowego. Osoby korzystające z driving range oraz osoby postronne przebywają na jego terenie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Karolinka Golf Park nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia oraz urazy.
 2. Na DR należy używać tylko piłek pobranych z maszyny.
 3. Należy wybijać piłki wyłącznie z terenu do tego celu oznaczonego lub mat z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa.
 4. Wchodzenie na obszar wybijania piłek i ich zbieranie jest zabronione.
 5. Celowe wybijanie piłek poza teren driving range jest surowo wzbronione.
 6. Zabieranie piłek treningowych poza teren driving range jest zabronione.
 7. Jeżeli na obszarze wybijania piłek znajduje się zwierzę, należy przerwać trening i poinformować o tym fakcie obsługę pola.
 8. Brak oznaczenia miejsca do wybijania piłek na obszarach trawiastych DR oznacza możliwość gry tylko z mat.
 9. Na DR wybijmy piłki w kierunku oznaczonym flagami.
 10. Na pojedynczym stanowisku może trenować tylko jedna osoba.
 11. Przed wykonaniem wymachu należy zwrócić uwagę czy jesteśmy w bezpieczniej odległości pozostałych użytkowników DR.

Napisz do nas

Zadzwoń lub wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować. Odezwiemy się jak tylko będziemy mogli!