Władze

Zarząd

Dariusz Bizan

PREZES ZARZĄDU

Edward Tomiczek

Edward Tomiczek

ZASTĘPCA PREZESA

Ryszard Wieczorek

SEKRETARZ

Krzysztof Kowalczuk

SKARBNIK

Komisja Rewizyjna

Beata Bąkowska

Beata Bąkowska

CZŁONEK KOMISJI

Bożena Radosz

CZŁONEK KOMISJI

Marek Zapisek

CZŁONEK KOMISJI

Komisja HCP

Marian Siwon

CZŁONEK KOMISJI

Piotr Matuszek

Piotr Matuszek

CZŁONEK KOMISJI

Krzysztof Wingert

Krzysztof Wingert

CZŁONEK KOMISJI

Trener Pro

Tomasz Paterek

TRENER HEAD PRO